Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Galić Marko


Matični broj registra RKFBiH:
200000670


Licenca:
reg.br. 3080799228
14.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"EKUS" d.o.o. Široki Brijeg,
ul. Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7