Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Ćuk Jasna


Matični broj registra RKFBiH:
200000680


Licenca:
reg.br. 3080248234
28.03.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"EKUS"
d.o.o. Široki Brijeg,ul.Fra Didaka Buntića bb, Široki
Brijeg


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7