Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Bećiragić Asim


Matični broj registra RKFBiH:
200000700


Licenca:
reg.br. 3010753220
09.05.2022..
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA REVITA" d.o.o. Cazin,
Genarala Izeta Nanića bb, Cazin


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7