Registar ovlaštenih revizora

Aganspahić Džemal


Matični broj registra RKFBiH:
200000720


Licenca:
reg.br. 3040014106
10.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 10.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7