Registar ovlaštenih revizora

Šehić Sead


Matični broj registra RKFBiH:
200000730


Licenca:
reg.br. 3010116105
09.06.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 09.06.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7