Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Hamzagić Đogić Esma


Matični broj registra RKFBiH:
200000760


Licenca:
reg.br. 3091349229
07.10.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"UNIREV" d.o.o.
Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br.49, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7