Registar ovlaštenih revizora

Beganović Fuad


Matični broj registra RKFBiH:
200000080


Licenca:
reg.br. 3030063105
26.06.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.06.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA BEGANOVIĆ" d.o.o. Tuzla
Turalibegova 61, Tuzla


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7