Registar ovlaštenih revizora

Kaknjo Sabrija


Matični broj registra RKFBiH:
200000800


Licenca:
reg.br. 3040196101
05.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 05.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"ORECONS & AUDIT" d.o.o. Zenica, ul. Muftije
Šemsekadića br.14, Zenica


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7