Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Fazlić-Sojkić Mersiha


Matični broj registra RKFBiH:
200000810


Licenca:
reg.br. 3040743225
09.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"ORECONS & AUDIT" d.o.o. Zenica, ul. Muftije
Šemsekadića br.14, Zenica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7