Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Duranović Ekrem


Matični broj registra RKFBiH:
200000860


Licenca:
reg.br. 3090858220
03.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
RADIUS AUDIT & CONSULTING d.o.o. Sarajevo
Kalmija Baruha 1, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7