Registar ovlaštenih revizora

Delić Alma


Matični broj registra RKFBiH:
200000940


Licenca:
reg.br. 3090143102
16.08.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 16.08.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
„PERLA“ d.o.o. Sarajevo,
Marka Marulića 2A, Sarajevo


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7