Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Delić Alma


Matični broj registra RKFBiH:
200000940


Licenca:
reg.br. 3091021224
04.08.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„PERLA“ d.o.o. Sarajevo,
Marka Marulića 2A, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7