Registar ovlaštenih revizora

Bećirović Amira


Matični broj registra RKFBiH:
200000960


Licenca:
reg.br. 3090679220
16.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7