Statut Revizorske komore FBiH objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“

Statut Revizorske komore FBiH objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“

Čet, 14. Okt. 2021.


Statut Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 82/21 od 13.10.2021. godine objavljen je Statut Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, koji je usvojila Skupština Komore.

Prilog: Statut RKFBiH (Sl.Novine FBiH br.82-21)

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7