Aktuelnosti

Seminar

Seminar "Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS)", 26.09.2017. godine

Pet, 15. Sep. 2017.

Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar na temu „Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS)“, koji će se održati 26.09.2017 u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10.00 sati

Konkurs za prijem u radni odnos

Konkurs za prijem u radni odnos

Čet, 14. Sep. 2017.

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje konkurs za prijem u radni odnos, na poslovima: Stručni saradnik na poslovima nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora –imenovani ovlašteni nosilac nadzora – 1 izvršilac

Konkurs za prijem u radni odnos

Konkurs za prijem u radni odnos

Pet, 28. Jul. 2017.

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje konkurs za prijem u radni odnos, na poslovima: Stručni suradnik na poslovima nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora –imenovani ovlašteni nosilac nadzora – 2 izvršioca

Obavijest – vanredna sjednica Skupštine Komore 30.06.2017 godine sa početkom u 15,00 sati

Obavijest – vanredna sjednica Skupštine Komore 30.06.2017 godine sa početkom u 15,00 sati

Sri, 14. Jun. 2017.

Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, saziva vanrednu sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine za 30.06.2017. godine

Seminar

Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 3-Provođenje revizije", 30.06.2017. i 01.07.2017. godine

Sri, 14. Jun. 2017.

Revizorska komora FBiH organizira dvodnevni seminar na temu „Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 3-Provođenje revizije“, koji će se održati 30.06.2017. i 01.07.2017. godine u Kupresu, hotel“AdriaSki“, sa početkom u 10,00 sati oba dana

Seminar

Seminar "Prezentiranje izvještaja nezavisnog revizora u kontekstu novih i revidiranih MRevS", 26.04.2017. godine

Čet, 13. Apr. 2017.

Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar na temu „Prezentiranje izvještaja nezavisnog revizora u kontekstu novih i revidiranih MRevS“, koji će se održati 26.04.2017 u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10.00 sati

Obavijest - sjednica Skupštine Komore 06.04.2017 godine sa početkom u 12,00 sati

Obavijest - sjednica Skupštine Komore 06.04.2017 godine sa početkom u 12,00 sati

Pet, 17. Mar. 2017.

Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, saziva redovnu sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine za 06.04.2017. godine

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7